About Us

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ ที่ผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วนรวดเร็ว พร้อมกระบวนการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการพัฒนาสินค้าที่ผลิตให้มีคุณภาพสูง ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นด้วย ด้วยความมุ่งมั่นพร้อมวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด GreenPrint ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ไปจนถึงกระบวนการผลิต โดยใช้กลยุทธ์ “Carbon Footprint” หรือ “ฉลากคาร์บอน” ซึ่งวัดค่าได้ ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการระบุค่า CO2 ที่ผลิตภัณฑ์นี้ปล่อย เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักต่อสังคม ให้มุ่งสู่การเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ” หรือ “Low Carbon Society” และก้าวสู่แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Sustainable Development”

บริษัทฯ ในฐานะ Printed Provider ที่เป็นผู้นำการพิมพ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรม “Greenovation” และ “Hybrid Technology” ของการพิมพ์ สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการลดคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงแนวคิดของ “Cross Media Printing Solution : Offset Print & Digital Print” ไปสู่ “Smart Solution for the Print” โดยครอสมีเดียการพิมพ์ ใช้งานพิมพ์ตามความต้องการส่งเสริมการขาย หรือการทำ CRM โดยมุ่งเน้นความคาดหวังของลูกค้า ด้วยคุณภาพดีที่สุด ขณะที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเติบโตทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ขนาดใหญ่ 4 สี, ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่ไม่ซ้ำกันที่จำเป็นสำหรับเหตุการณ์ สื่อโซลูชั่นการพิมพ์ที่เป็นพันธมิตรที่สามารถเชื่อถือได้ และทีม Research & Development ที่พัฒนาเพื่อสิ่งพิมพ์สีเขียว และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Заемные средства стали еще доступнее, ведь кредит без процентов онлайн на карту выдается всем желающим 18-и летним. Взять кредита онлайн без процентов можно сколько угодно раз, если обращаться в разные конторы, где есть такая акция. Взяти без зайвої перевірочної процедури кредит вночі терміново для адекватних позичальників. Низькі процентні ставки на всі. Телефонные разговоры мало кому по душе, поэтому кредит на карту без звонков в Украине пользуется популярностью.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner