ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร CEO : Print City ถ่ายภาพร่วมคุณ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

center

On Monday 18 May 2015 the Stock Exchange of Thailand (SET) hosted the Sustainable Stock Exchanges (SSE) Regional Dialogue South East Asia in Bangkok, Thailand.

Involving more than 150 participants from 13 countries, the region’s first SSE Regional Dialogue included high level policy makers and capital market regulators alongside senior leadership from the stock exchanges of Laos, Malaysia, Singapore, Thailand and Viet Nam. The SSE platform provided an opportunity for these capital market stakeholders to work toward consensus on the role each can play to improve environmental, social and corporate governance performance

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner