ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร CEO Print City กับ Dr. Jorge Ramirez-Vallejo

center

CEO ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Dr. Jorge Ramirez-Vallejo หนึ่งในสมาชิกของ Harvard Business School faculty at Michael E. Porter's Institute for Strategy & Competitiveness

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner