ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Mr. Peter Brabeck-Letmathe Chairman ของ Nestle

CEO ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Chairman ของ Nestle, Mr. Peter Brabeck-Letmathe

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner