UN Global Compact Network Thailand

เปิดตัว“สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย” รวมพลังภาคเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาติ บินตรงมาร่วมฉลองประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของภาคเอกชน พร้อมผู้แทนเครือข่ายองค์กรธุรกิจจากทุกอุตสาหกรรมชั้นนำของไทยกว่า 500 คน ร่วมในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย โครงการสำคัญขององค์การสหประชาชาติ ประกาศร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกให้ครบ 100 องค์กรสิ้นปี 2562

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่าโกลบอลคอมแพ็ก เป็นโครงการสำคัญขององค์การสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักและ ร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีธรรมา ภิบาลโดยเน้นแกนหลัก 4ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยที่เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดตั้งเครือข่ายในประเทศไทย

นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาติ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย กล่าวว่า ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้นำจากองค์กรชั้นนำของภาคเอกชนไทยจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทยและร่วมกันรับภาระอันยิ่งใหญ่ที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โลกเราในทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งนำมาซึ่งความไม่มั่นคงและความเสี่ยงหลายประการ แต่การที่ทุกท่านหันมาร่วมมือกันเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเช่นนี้ เราจะสามารถรับมือกับปัญหาเร่งด่วนที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้ได้

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย มีสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งจากทุกอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ บริษัท

แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ บริษัท พินนาเคิล โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด

การที่องค์กรธุรกิจเอกชนจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวมพลังกันเช่นนี้ ในงานเปิดตัว จะส่งผลในวงกว้าง เนื่องจากแต่ละองค์กรต่างก็มีซัพพลายเชนขนาดใหญ่ มีลูกค้า คู่ค้า และพนักงานรวมกันเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนของไทยมีความตื่นตัวเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างจิตสำนึก การให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมร่วมกัน จะก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นหัวใจของการพัฒนา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม” นายศุภชัยกล่าว

การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ จะเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ภายใต้เป้าหมายหลักด้านของโกลบอลคอมแพ็ก กิจกรรมหลักได้แก่ การจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ และเทรนด์ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ แรงงานเด็ก การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้องค์กรสมาชิก ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือเรื่องความ ร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ ที่จะยกระดับการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากเป้าหมายหลักด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกนั้น ในประเทศไทยเราจะเริ่มที่ เรื่อง สิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ สมาคมฯ เล็งเห็นว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังมีความละเอียดอ่อนมาก และมีหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานต่างชาติ แรงงานสตรี สวัสดิการ และอื่นๆ ที่หลายคนยังไม่ทราบ จำเป็นที่เราจะต้องนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเร่งด่วนและผลักดันให้มีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งนอกจากสมาคมฯ จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเผยแพร่ความรู้และเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว เรายังมุ่งหวังจะชักชวนให้องค์กรธุรกิจทั่วประเทศเข้าร่วมกับสมาคมฯ เพื่อให้เกิด

เครือข่ายที่สามารถสร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างในสังคม โดยวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกให้ครบ 100 องค์กรภายในสิ้นปี 2562” นายศุภชัยกล่าว

ในการดำเนินงานปี 2562 สมาคมฯ มีภารกิจหลักในการให้ข้อมูลแก่องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรชั้นนำ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมฯ จะโรดโชว์ไปตามกลุ่อุตสาหกรรมต่างๆ และหอการค้าแต่ละจังหวัด และมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวน องค์กรสมาชิกจาก 40 ราย ในปัจจุบัน เป็น 100 รายภายในสิ้นปี2562  ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรภาคเอกชนไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของโกลบอลคอมแพ็กขององค์การสหประชาชาติด้วย

เกี่ยวกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) จัดตั้งขึ้นเมื่อ .. 2560 ประกอบด้วย 40องค์กรไทยชั้นนำ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ภายใต้ United Nations Global Compact ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสมาชิกกว่า 13,000 องค์กรใน 160ประเทศทั่วโลก

 
ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Professor Shawn A. Cole

Al potensmedicin i Danmark kræver en recept fra lægen Viagra pris på apotek hvis lægen vurderer, at potenspiller kan være en løsning, anbefaler vi at købe.

CEO  ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Professor Shawn A. Cole, Business Administration in the Finance Unit at Harvard Business School

Практически каждый из нас испытывал нехватку денег. А значит онлайн кредит ночью на карту любого банка Украины может стать настоящим спасением. В українських ВНЗ навчаються хороші люди, яким оформляють позика для студентів без відмови і перевірок цілодобово. Звертаючись до банку, не варто розраховувати на швидкий онлайн кредит до зарплати. Це доля МФО з їх низькими запитами до клієнтів. Кредит в интернете чаще всего представляет собой займ на карту без отказов или наличными в офисе. Выгодные украинские микрозаймы. Якщо ви думаєте, що за взятий кредит по телефону на картку розраховуватися не обов'язково, ви глибоко помиляєтеся. Безотказный кредит онлайн на карту без звонков в Украине с мгновенным принятием решения. Обычно это 1-5 минут.

Опытные заемщики ищут каталог МФО, что бы выбрать наиболее выгодное предложение. Доступную информацию ищите у нас на сайте.

 
ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Mr. Peter Brabeck-Letmathe Chairman ของ Nestle

CEO ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Chairman ของ Nestle, Mr. Peter Brabeck-Letmathe

В Україні в умовах поточної кризи стало багато військових. Значить позика військовим все частіше надається на картку банку. Имея украинское гражданство, оформить кредит 24/7 на карту не составляет труда. Пополните семейный бюджет свежими деньгами. Срочно получить онлайн деньги не так просто. Но выход есть - это кредит на карту мгновенно в интернете без отказа. Цілодобовий і швидкий мікрокредит без відмови на кредитну картку в Україні. Великий вибір пропозицій.

Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору позика зі 100% схваленням готівкою з високою ймовірністю схвалення заявки.

Перший кредит під 0.01 відсотків включає в себе дуже простий і зрозумілий шлях оформлення позики і повернення грошей.

 
ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร กับ Prof. Mark Kramer ผู้เชี่ยวชาญ CSV

center

ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร CEO Print City กับผู้เชี่ยวชาญ CSV "Creating Share Valued"

Онлайн позика для всіх бажаючих - це кредит без відмови та перевірок. Моментальне оформлення за декілька секунд онлайн.

Prof. Mark Kramer is co-founder and Managing Director of FSG, a nonprofit consulting firm established in 2000 and specializing in strategy at Harvard Business School

Для вирішення непередбачених фінансових питань підійде кредит 24/7 без відмови або позику онлайн на картку в Україні. Какие неизвестные МФО готовы предложить беспроцентный кредит? В первую очередь, это новые организации Украины. Иногда бывают ситуации, когда деньги нужны ночью. Тогда выручает деньги в долг круглосуточно онлайн на карту. В ситуации, когда финансы нужны безотлагательно, подойдет кредит 24/7 без отказа срочно. Деньги с переводом на счет в банке.

Du kan Viagra pris original 100 mg lovlig helt reseptfritt i Norge. Dette er piller som inneholder en aktiv ingrediens kalt sildenafil.

Generisk Viagra Super Active billig pris 100 mg online uten resept i Norge. Hvis du har noen form for erektil dysfunksjon, vil Viagra hjelpe med å fikse problemet.

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner